Εταιρεία

Η G. GKRINTZOS CWC είναι μία δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο, που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας σε έργα πολιτικού μηχανικού καθώς και σε υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα υλικών, μελετών και ελέγχου κατασκευών. Επιπλέον αναπτύσσει συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων από τα αρχικά στάδια κατασκευής και καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης μέσω αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Οι υπηρεσίες της καλύπτουν τις μελέτες και την επίβλεψη στην κατασκευή καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία έργων, δημόσιων και ιδιωτικών. Η εταιρεία συνεργάζεται και απασχολεί καταξιωμένους πολιτικούς μηχανικούς, γεωλόγους και έμπειρους τεχνικούς για την ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει.

Πελάτες της είναι οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες παραχώρησης με αντικείμενο τον έλεγχο και τη διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα σε έργα, όπως αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, φράγματα, γέφυρες, σιδηροδρομικά έργα, κτιριακές εγκαταστάσεις, ανεμογεννήτριες κ.α.

Image 2694

Iστορία

Η ιστορία της εταιρείας Gkrintzos ξεκινά το 1960 από τον Αθανάσιο Γκρίντζο, Διευθυντή ελέγχου ποιότητας του εργαστηρίου του USA ARMY (core of engineers) στην Ελλάδα για τον έλεγχο ποιότητας στα έργα πολιτικού μηχανικού του Σχεδίου Marshall στην Ελλάδα και στη συνέχεια για τα έργα του Core of Engineers στη Μέση Ανατολή.

Το 1992, αναλαμβάνει τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης ο κ. Γεώργιος Γκρίντζος εξαγοράζοντας τα «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Π. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» τα οποία αργότερα μετασχηματίζονται σε ERGOTEST A.E. και το 2021 εξελίσσονται σε μία νέα επιχειρηματική οντότητα, τη G. GKRINTZOS CIVIL WORKS.

Ο κ. Γεώργιος Γκρίντζος, Μέτοχος και Γενικός Διευθυντής, είναι Χημικός Μηχανικός, κάτοχος BSc από The University of Tulsa και MPhil από το HERIOT AND WATT UNIVERSITY, ενώ έχει τριάντα έτη εμπειρία και ενεργή παρουσία σε μεγάλα έργα υποδομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΟΣΑ ΠΡΕΣΒΕΥΟΥΜΕ

Σκοπός – Όραμα – Αξίες

Συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα μέσω μελετών, συνδυάζοντας τη χρήση νέων υλικών ή/ και ανακύκλωση υφιστάμενων μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων. Η G. GKRINTZOS CWC επιχειρεί πάντα με γνώμονα την ηθική, την αξιοπιστία, τον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια. Η φιλοσοφία μας ορίζει την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα εξαιτίας της εμπειρίας και της γνώσης μας αλλά και του άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας μας.

Image 2515

Αξιοπιστία – Αποτελεσματικότητα

Στη G. GKRINTZOS CWC, αναλαμβάνουμε έργα και συμβάλλουμε στην ολοκλήρωσή τους, με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από την ιστορία, τη φήμη μας, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Image 2516

Ανταγωνιστικότητα

Η έμπειρη ομάδα και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της G. GKRINTZOS CWC εφαρμόζει νέες τεχνολογίες και πρακτικές παράλληλα με τον συνεχή εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την αναβάθμιση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Image 2517

Οι άνθρωποί μας

Επενδύουμε στο δυναμικό των ανθρώπων μας, οι οποίοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας και αναπτύσσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον υγιές και ασφαλές, με ίσες ευκαιρίες, που υποβοηθά την αποτελεσματικότητα των εργαζομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών.