Αεροδρόμιο Πάρου

ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ

Image 2587

Μελέτη του Νέου Οδοστρώματος επέκτασης του Χώρου Στάθμευσης (APRON) των αεροσκαφών του Α/Δ της Πάρου, με εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης.

Εγκατάσταση και λειτουργία επί τόπου εργοταξιακού  εργαστηρίου, εκτέλεση προγράμματος ελέγχου ποιότητας