Αεροδρόμιο Βελιγραδίου Nicola Tesla

VINCI- ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2589

Υπηρεσίες Συμβούλων για την αποκατάσταση του υφιστάμενου οδοστρώματος του διαδρόμου προσγείωσης- απογείωσης, μετρήσεις επιφανειακών χαρακτηριστικών και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

  • Μέτρηση Αντιολισθηρότητας του οδοστρώματος με τη συσκευή Grip Tester MK2, σύμφωνα με τα πρότυπα BS 7941-2: 2000 & CEN 15901-7: 2009.
  • Μέτρηση Ομαλότητας του οδοστρώματος, με τη συσκευή Walking Profiler G3. Απόδοση αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη μέθοδο με πήχη (Straight Edge) & υπολογισμός του δείκτη IRI (International Roughness Index).
  • Μέτρηση Μακρο-Υφής του οδοστρώματος με την Ογκομετρική μέθοδο (Κηλίδα Άμμου), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ASTM E 965-15