Αυτοκινητόδρομος Εγνατία οδός

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2608

Οπτική επιθεώρηση της δομικής και λειτουργικής κατάστασης των υφισταμένων οδοστρωμάτων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ και του κάθετου οδικού άξονα Α25.

Πρόταση λύσεων αποκατάστασης του οδοστρώματος λαμβάνοντας υπόψη προγενέστερες έρευνες και τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης (Basic (Key) Performance Indices – KPI) του έργου που πρέπει να πληρούνται.