Αυτοκινητόδρομος Ολυμπίας Οδού / Τμήμα Κόρινθος-Πάτρα

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2616

Εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και απομένουσας ζωής των οδοστρωμάτων του αυτ/μου, στο Τμήμα Ξυλόκαστρο-Λυκοποριά (Γ.Ε. 19) & την πρόταση αποκατάστασης οδοστρώματος στην χ.θ. 38+850, αριστερός κλάδος, ΓΕ19. Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με εκτέλεση μη καταστρεπτικών μεθόδων εντός και εκτός των προβληματικών περιοχών, αξιολόγηση των μετρούμενων μεγεθών, ανάστροφο υπολογισμό με χρήση λογισμικού για τον υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας των επιμέρους στρώσεων του οδοστρώματος και υπολογισμό της απομένουσας ζωής με εφαρμογή της γαλλικής αναλυτικής μεθόδου. Πρόταση εργασιών αποκατάστασης βλαβών, μηχανικά χαρακτηριστικά.