Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα –Πύργος – Τσακώνα Έλεγχος Άνω Διάβασης Α804

AVAX AE

Image 2638

Έλεγχος Άνω Διάβασης  Α804 – Ακρόβαθρα Α0 & Α3, Μεσόβαθρα Μ1 & Μ2  με τη διενέργεια δειγματοληψιών και ειδικών εργαστηριακών ελέγχων για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής πυρήνων σκυροδέματος  και τη μαγνητική ανίχνευση οπλισμού.