Αυτοκινητόδρομος Ολυμπίας Οδού / Τμήμα Πάτρα-Πύργος

ΑΒΑΞ ΑΕ

Image 2610

1. Μελέτη εύκαμπτων οδοστρωμάτων των νέων τμημάτων του έργου με εφαρμογή της γαλλικής αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης

2. Μελέτη ενίσχυσης οδοστρωμάτων υφιστάμενων τμημάτων του έργου με εφαρμογή της γαλλικής αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης

3. Μελέτη δύσκαμπτων οδοστρωμάτων μετωπικών και πλευρικών διοδίων του έργου με εφαρμογή της γαλλικής αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης

4. Έλεγχος ακεραιότητας πασσάλων

5. Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών με καταστροφικές και μη καταστροφικές μεθόδους