Αιολικά πάρκα

EDF RENEWABLES SERVICES HELLAS

Image 2684

Έλεγχοι χωματουργικών και σκυροδεμάτων. Μέτρηση φέρουσας ικανότητας εδάφους με την μέθοδο της φορτιζόμενης πλάκας στα αιολικά πάρκα Δίδυμα Αργολίδας, Περδικοβούνι Βοιωτίας, Κεφαλλονιά, Μελίσσι Βοιωτίας, Προφήτης Ηλίας Αργολίδας ,Αχλαδόκαμπος Αργους.