ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 2020 Εργαστηριακές δοκιμές έργων υποδομής

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2682

Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και δυνατότητα παραγωγής μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel και παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.Παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Ποιότητας κατά την κατασκευή των έργων υποδομής της μονάδας συμπεριλαμβανομένων των χωματουργικών, σκυροδεμάτων και ασφαλτικών του έργου