ΧΥΤΥ Πελοποννήσου

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Image 2631

Λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου για το  Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» Παλαιοχούνι Αρκαδίας , Οιχαλία Μεσσηνίας , Σκάλα Λακωνίας και Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων:Σπαθοβούνι Κορινθίας , Νέας Κίου Αργολίδος .