Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Ελ.Βενιζέλος

ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ - AECOM

Image 2595

Εκπόνηση μελετών σύνθεσης δαπέδου αεροδρομίου. Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος, επί τόπου μετρήσεις συμπύκνωσης  για την  κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών.

Αποτίμηση κατάστασης οδοστρώματος κίνησης αεροσκαφών

  • Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας στον αεροδιάδρομο και   στους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών
  • Λήψη πυρήνων σκυροδέματος και ασφαλτομίγματος.
  • Προσδιορισμός της θλιπτικής αντοχής πυρήνων σκυροδέματος.
  • Προσδιορισμός του πάχους των στρώσεων του οδοστρώματος