Ειδικοί έλεγχοι 11 παλαιών γεφυρών της Εγνατίας Οδού

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Image 2644

Έλεγχος σε 11 παλαιές Γέφυρες της Εγνατίας Οδού με τη διενέργεια δειγματοληψιών και ειδικών εργαστηριακών ελέγχων για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής πυρήνων σκυροδέματος, τον προσδιορισμό περιεκτικότητας σκυροδέματος σε χλωριόντα και  σε θειικά άλατα, τη μέτρηση pH σκυροδέματος, τον προσδιορισμό εφελκυστικής αντοχής χάλυβα, τον προσδιορισμό ευδιάλυτων θειικών και χλωριόντων των ενεμάτων.