Έλεγχοι σε 13 Τεχνικά Έργα ανά κατεύθυνση κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο οδικό τμήμα Κισσάμου- Χανίων

ADT OMEGA

Image 2641

Έλεγχοι σε 13 Τεχνικά Έργα κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ανά κατεύθυνση στο τμήμα Κισσάμου – Χανίων με τη λήψη πυρήνων για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος έδρασης στηθαίων ασφαλείας και τη μαγνητική ανίχνευση οπλισμού.