Έλεγχος Δημοτικών Σχολείων 7ο, 12ο, 24ο – 31ο , Ηράκλειο Κρήτης

ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε

Image 2662

Έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης σχολικών κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα και πετρόκτιστα στοιχεία με τη λήψη πυρήνων σκυροδέματος για την εκτίμηση θλιπτικής αντοχής, λήψη πλίνθων για τη εκτίμηση θλιπτικής αντοχής, λήψη δειγμάτων κονιαμάτων για την εκτίμηση εφελκυστικής αντοχής, δοκιμές κρουσιμετρήσεων, μαγνητική ανίχνευση οπλισμού.