Ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Νήσος Κως

Σμίλη ΑΤΕ

Image 2669

Έλεγχος Ιερού Ναού με τη διενέργεια δειγματοληψιών και ειδικών εργαστηριακών ελέγχων για τον προσδιορισμό σε κάμψη και θλίψη πρισματικών δοκιμίων κονιάματος, προσδιορισμό θλιπτικής αντοχής πυρήνων εκτοξευόμενου σκυροδέματος, προσδιορισμό ταχύτητας υπερήχων για τον εντοπισμό ανωμαλιών (ρωγμών, κοιλοτήτων) εξωτερικής τοιχοποιίας.