Γέφυρα ποταμού Αξιού

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ

Image 2647

Έλεγχος υφιστάμενης Γέφυρας με τη διενέργεια δειγματοληψιών και ειδικών εργαστηριακών ελέγχων ποιότητας για τον προσδιορισμό χλωριόντων και pH σε δείγματα σκυροδέματος (εξωτερικά και εσωτερικά) και προσδιορισμό χλωριόντων και pH σε δείγματα ενέματος τενόντων.