Ηλεκτροδοτική σύνδεση Κρήτης Αττικής

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2628

Λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου στα δύο υπό κατασκευή υπερσύγχρονα κέντρα υπερυψηλής τάσης, στον σταθμό μετατροπής Κουμουνδούρου και στον σταθμό μετατροπής Δαμάστας για το έργο «ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής» όπου περιλαμβάνεται στην κορυφαία πεντάδα των πιο καινοτόμων έργων διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος πανευρωπαϊκά.

  • Προσδιορισμός πυκνότητας σε εδάφη και οδοστώματα με πυρηνικές μεθόδους και χρήση κώνου-άμμου.
  • Δειγματοληψία σκυροδέματος και προσδιορισμός της θλιπτικής αντοχής.
  • Δειγματοληψία εδαφών για εργαστηριακούς ελέγχους (κοκκομετρική ανάλυση, προσδιορισμός ορίων atterberg, προσδιορισμός της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας – Proctor, προσδιορισμός του καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας, προσδιορισμός των οργανικών ουσιών)
  • Δειγματοληψία αδρανών υλικών για εργαστηριακούς ελέγχους (κοκκομετρική ανάλυση, προσδιορισμός του δείκτη πλακοειδούς, προσδιορισμός ορίων Atterberg, προσδιορισμός της μέγιστης εργαστηριακής πυκνότητας – Proctor, δοκιμή θειικού μαγνησίου, ισοδύναμο άμμου, δοκιμή μπλε του μεθυλενίου, αντίσταση σε θρυμματισμό – LosAngeles.)
  • Προσδιορισμός φέρουσας ικανότητας εδάφους με δοκιμή φόρτισης πλάκας