ΚΥΤ Κουμουνδούρου, Αττική

ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ

Image 3134

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας στο  Κέντρο Υψηλής Τάσης 400kV/150kV/30kV Ασπροπύργου Αττικής

Έλεγχος  σκυροδέματος

Έλεγχος φέρουσας ικανότητας εδάφους με τη μέθοδο της φορτιζόμενης πλάκας