Μελέτη αξιοποίησης ανακτημένων Υλικών Οδοστρωμάτων Αεροδρομίου «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ»

LAMDA DEVELOPMENT S.A

Image 2634

Δειγματοληψίες, εργαστηριακοί  έλεγχοι  επί του υλικού των οδοστρωμάτων (εύκαμπτων και δύσκαμπτων). Εκπόνηση μελέτης  με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων αξιοποίησης του ανακτηθέντος υλικού.