Νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2593

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο στάδιο εκπόνησης  μελέτης/κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης. Εκπόνηση μελετών σύνθεσης ασφαλτικών μιγμάτων και μελετών σύνθεσης σκυροδέματος για δάπεδα αεροδρομίου.