Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, νέα πτέρυγα

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ

Image 2671

Δημιουργία νέας πτέρυγας, δειγματοληψίες Σκυροδέματος και έλεγχος θλιπτικής αντοχής.