Β.Ο.Α.Κ. Τμήμα Χανιά-Ηράκλειο

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

Image 2614

Μελετητική υποστήριξη για την συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Μελέτη εύκαμπτων και ημιάκαμπτων οδοστρωμάτων των νέων τμημάτων του Έργου  με εφαρμογή αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης.

Μελέτη ενίσχυσης οδοστρωμάτων υφιστάμενων τμημάτων του Έργου αναλυτικής μεθόδου διαστασιολόγησης.