Έλεγχος κτιρίων – Γεφυρών

Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο υφιστάμενων κτιρίων και γεφυρών με καταστροφικές και μη καταστροφικές μεθόδους έχοντας ολοκληρώσει έργα σε βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία, ιερούς ναούς, σχολεία, μουσεία, γέφυρες, πυρόπληκτα επαγγελματικά και ιδιωτικά κτίρια.

Image 1577

Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο υφιστάμενων κτιρίων και γεφυρών με καταστροφικές και μη καταστροφικές μεθόδους έχοντας ολοκληρώσει έργα σε βιομηχανικά κτίρια, ξενοδοχεία, ιερούς ναούς, σχολεία, μουσεία, γέφυρες, πυρόπληκτα επαγγελματικά και ιδιωτικά κτίρια πραγματοποιούμε:

Έλεγχο με καταστροφικές και μη καταστροφικές μεθόδους

  • Πυρηνοληψία
  • Κρουσιμετρήσεις
  • Έλεγχος σκυροδέματος με υπέρηχους
  • Εξόλκευση ήλου
  • Ανίχνευση οπλισμού με μαγνητόμετρα
  • Προσδιορισμός βάθους ενανθράκωσης
  • Έλεγχος χημικής προσβολής (χλωριόντα, θειικά)
  • Μέτρηση διαφοράς δυναμικού χάλυβα
  • Προσδιορισμός εφελκυστικής αντοχής κονιαμάτων
  • Έλεγχοι λιθοδομών