Σύμβουλοι ποιότητας

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου ποιότητας σε σημαντικά έργα υποδομών όπως χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, φράγματα, έργα ενεργειακών υποδομών προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες.

Image 1902

Παρέχουμε υπηρεσίες συμβούλου ποιότητας σε σημαντικά έργα υποδομών όπως χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, φράγματα, έργα ενεργειακών υποδομών προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες.