Τεχνικοί σύμβουλοι

Οι εξιδεικευμένοι συνεργάτες μας με μακρόχρονη εμπειρία εκπονούν μελέτες οδοστρώματος και αναπτύσσουν προγράμματα συντήρησης - επισκευής οδοποιίας και αεροδρομίων σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού.

Image 2539

Διαχείριση και μελέτη οδοστρωμάτων

Οι εξιδεικευμένοι συνεργάτες μας με μακρόχρονη εμπειρία εκπονούν μελέτες οδοστρώματος και αναπτύσσουν προγράμματα συντήρησης – επισκευής οδοποιίας και αεροδρομίων σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονου λογισμικού.

Παράλληλα η εταιρεία  έχει συνάψει συνεργασίες με εταιρείες και μελετητικά γραφεία του εξωτερικού για την υποστήριξη των έργων της και την συνεχή ενημέρωση σε νέα συστήματα και τεχνολογίες.

Έλεγχος οδοστρωμάτων

Συνδυάζουμε την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στους μεγάλους οδικές άξονες, αεροδρόμια της χώρας και του εξωτερικού με την χρήση εξειδικευμένων μηχανημάτων και software πραγματοποιώντας  μετρήσεις και αναλύσεις.

  • Μετρήσεις φέρουσας ικανότητας οδοστρώματος με χρήση συσκευής  FWD (falling weight deflectometer)
  • Μέτρηση της τραχύτητας ( IRI)
  • Μετρήσεις αντιολισθηρότητας με συσκευή GRIP TESTER και British Pendulun
  • Μέτρηση φθορών οδοστρώματος με χρήση οχήματος MFV(multi functional vehicle)
  • Μετρήσεις διαγραμμίσεων,δείκτες φωτεινότητας και οπισθανάκλασης, πάχος υμένα διαγράμμισης, ολισθηρότητα διαγράμμισης
  • Φόρτιση πλάκας