Η G. GKRINTZOS CIVIL WORKS CONSULTANTS ανακοινώνει με χαρά την επιτυχή ολοκλήρωση της 10ης ημέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος “Εργαστηριακές Δοκιμές και Μη Καταστροφικοί Ελέγχοι Δομικής Παθολογίας Κατασκευών Ο/Σ”. Η σειρά αυτής της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας σηματοδοτεί τη συνέχιση της δέσμευσής μας στην παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και ενίσχυσης των γνώσεων στον τομέα των κατασκευών. Στην παρουσίαση…